Jeesuksen Kristuksen syntymä tapahtui näin.

Maria, Jeesuksen äiti, oli kihlattu Joosefille. Ennen kuin heidän liittonsa oli vahvistettu, kävi ilmi, että Maria, Pyhän Hengen vaikutuksesta, oli raskaana.  Joosef oli lakia kunnioittava mies mutta ei halunnut häpäistä kihlattuaan julkisesti. Hän aikoi purkaa avioliittosopimuksen kaikessa hiljaisuudessa. Kun Joosef ajatteli tätä, hänelle ilmestyi yöllä unessa Herran enkeli, joka sanoi: ”Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi. Se, mikä hänessä on siinnyt, on lähtöisin Pyhästä Hengestä. Hän synnyttää pojan, ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä.”

Tämä kaikki tapahtui, jotta kävisi toteen, mitä Herra on profeetan suulla ilmoittanut:  – Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel – se merkitsee: Jumala on meidän kanssamme. Unesta herättyään Joosef teki niin kuin Herran enkeli oli käskenyt ja otti Marian vaimokseen. Hän ei kuitenkaan koskenut vaimoonsa ennen kuin tämä oli synnyttänyt pojan. Joosef antoi pojalle nimen Jeesus. (KR92. Matt.1:18-24)

Mitä Herra sitten oli profeettain suulla ilmoittanut?

Sinä Betlehem, sinä Efrata, sinä olet pienin Juudan sukukuntien joukossa! Mutta sinun keskuudestasi nousee Israelille hallitsija. Hänen juurensa ovat muinaisuudessa, ikiaikojen takana. (KR-92 Miika 5:2)

Johannes vahvistaa Jeesuksen syntyperän vielä profeetta Miikan ennustusta kauemmaksi, alkuun ennen maailman luomista: Hän näki profetioiden, kirjoituksien ja Jumalallisen viisauden valokeilassa Jeesuksen tuossa kolmiyhteyden olotilassa Isän rinnalla, luomassa tätä maailmankaikkeutta jo silloin kun ei ollut pienintäkään tomuhiukkasta: Hän kirjoittaa::

Sana tuli ihmiseksi. Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala. Jo alussa Sana oli Jumalan luona. Kaikki syntyi Sanan voimalla. Mikään, mikä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman häntä..

(KR92 Joh.1:1-3)

Kun Jumala näki ajan olevan täysi, nuo ennustukset ja lupaukset täytettiin siinä tapahtumassa jota me kutsumme jouluevankeliumiksi, josta Luukas kertoo näin:

Jeesuksen syntymä 

Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava verollepano. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Quiriniuksen ollessa Syyrian käskynhaltijana. Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon, kukin omaan kaupunkiinsa. Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista ja meni verollepanoa varten Juudeaan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin sukuun. 

Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa Marian kanssa, joka odotti lasta. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika,  ja hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa majapaikassa.

 

Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille: ”Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. 

Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus*, Herra. Tämä on merkkinä teille: te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä.” Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen:  – Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa. Kun enkelit olivat menneet takaisin taivaaseen, paimenet sanoivat toisilleen: ”Nyt Betlehemiin! Siellä me näemme sen, mitä on tapahtunut, sen, minkä Herra meille ilmoitti.

(KR 92) Luuk. 2. 1-15)

Raamatun ilmoitus Jeesuksen, – Messiaan tulosta näkyy raamatun eri profetioissa ja ennustuksissa jo Vanhan testamentin kirjoissa. Me voimme lukea nuo asiat raamatustamme useista kohdista. Ne olivat selkeitä ennakkoilmoituksia tulevasta. Niin ymmärrettäviä, kuten  kuulin erään henkilön kommentoineen jotakin raamattu käsitystään: ”Olisinhan minä tuon ymmärtänyt jos minulle ei olisi selitetty tuota.”

Elämme aikakaudessa, jossa kaikki Jumalallinen ja yliluonnollinen halutaan selittää käsittämättömänä pois, tapahtumattomaksi mikäli se on käsityskykymme ulkopuolella. Lopuksi valtamedia huolehtii, että se selitys leviää kansan tietoon.

Sen vuoksi en käy selittämään ylläolevia raamatunkohtia, vaan kehotan sinua lukijani: Ota esille raamattusi, lue ja tutki sitä rukoillen. Joulu on hyvää hiljentymisen aikaa. Käytä tuo aika oikein ja selvitä itsellesi ketä varten Jeesus syntyi ihmiseksi? Kuoli ja ylösnousi, luvaten palata myös takaisin, – ja miksi hän palaa?

Siunattua, – selittämättömän hyvää joulua jokaiselle!

Keijo Niskala